Integritetspolicy

1. Allmänt

Datahantering är en väldigt viktig säkerhetsfråga och därför är det bra att känna till hur personuppgifter och övrig överlämnad data hanteras hos Nordic Teknik House AB/ Mobilmarket.se. I denna integritetspolicy så kan du läsa om hur vi samlar in, använder, lämnar ut, lagrar och i övrigt hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Nordic Teknik House AB, kallas hädanefter Mobilmarket i denna text, på Fittjavägen 23, 145 53 Norsborg är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Företagets organisationsnummer är 559118-7488. Ansvaret gäller när Mobilmarket tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga köp med Mobilmarket. Detta gäller även i webbutik och vid kundtjänstärenden via e-post och telefon. Därmed är det Mobilmarket ansvar att se till så uppgifterna förvaras säkert.

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

I samband med nyttjande av våra tjänster och köp i butik så behandlar Mobilmarket personuppgifter ur nedanstående kategorier.

 • Kontaktuppgifter: Namn, titel, attesträttighet, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.
 • Betalningsuppgifter som betalningssätt, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom ljudinspelningar av samtal, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundtjänst.
 • Användargenererade data om interaktion med Mobilmarket:s marknadskommunikation och webbplatser. Data som IP-adress, enhetsinformation (tekniska specifikationer för din enhet och webbläsare), tidszon och operativsystem lagras på det här sättet. Med hjälp av detta kan vi även se om och hur du interagerar med våra nyhetsbrev.
 • Medlemskap i organisation eller som gör att du kan utnyttja rabatter och erbjudanden som endast kan fås genom tecknat avtal.
 • Uppgifter som lämnats vid tävling eller annan information som skickats till Mobilmarket med personliga uppgifter.
 • I fall med företag så sparas öven organisationsnummer. Detta är för att vi ska kunna utföra en faktura på ett köp hos oss och är särskilt avsett för kommuner, landsting och företag.
 • SPARAS EJ: Personnummer, kortnummer, bankkontonummer eller liknande uppgifter som är känsliga. Dessa uppgifter sparas och hanteras av Klarna, har ni några frågor gällande denna datahantering behöver du därför vända dig till Klarna.

4. Från vilka källor samlar vi in dessa kunduppgifter?

Mobilmarket sparar personuppgifter direkt när du genomför en beställning, besöker vår hemsida eller klickar på länkar i exempelvis nyhetsbrev eller blogguppdateringar. Det samlas även in data när du är i kontakt med vår kundtjänst och lämnar uppgifter om dig själv. Har du ett konto på hemsidan Mobilmarket.se så samlar Mobilmarket också in personuppgifter om dig. Exempel på detta är köphistorik och hur du navigerar dig runt på vår hemsida. Även kundinställningar för exempelvis nyhetsbrev och andra erbjudanden registreras och vilka av dessa som du visat dig intresserad utav. Detta rör sig om exempelvis personuppgifter från tredjepart samt information från offentliga register via en yttre tjänst för adressuppdatering som Eniro för att bekräfta din angivna adress. Kreditvärdighet och liknande hämtas från respektive institut och upplysningsföretag.

5. Varför samlar vi in data om dig?

En av de viktigaste aspekterna till varför vi samlar in data om våra kunder är för att kunna fullfölja ett avtal om köp (försäljningsvillkor). Utöver detta så kan vi även tillhandahålla support och snabba upp processen från beställning till leverans. Med snabb tillgång till kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post så kan vi effektivt och snabbt både bekräfta och redigera information. Informationen hjälper oss med anpassade erbjudanden och gör det enklare för dig att handla i vår webbutik tack vare förifyllda uppgifter och inställningar. Det är även vår förpliktelse att bokföra vår handel och för att möta våra mål om att följa lagen så sparar vi därför kontaktperson, företagsnamn, organisationernummer, adress, telefonnummer och epost. Denna information sparas så länge som vi enligt lag är skyldiga att spara den.

När Mobilmarket håller i en tävling där en produkt eller annan vinst ska delas ut så är det viktigt att vi har tillgång till rätt information för den som vinner tävlingen. Tack vare att vi samlar in data om våra deltagare så kan vi se till att leveransen kommer till rätt plats. För dig som har klagomål så blir det även en smidigare process under reklamation. När vi har tillgång till den information som krävs för att identifiera kunden kan vi snabbt tillgå det som behövs för att hjälpa hen. Den här typen av information hjälper både via mejl, telefon eller andra digitala kanaler och ser till att Mobilmarket och våra kunder kan ha ett fruktbart förhållande. Rättsliga förpliktelser som produktansvar och produktsäkerhet samt skyldigheter att spara information enligt bokföringslagen är också en viktig del av verksamheten. Informationen kan användas för att hitta en enskild individ och gör att vi kan neka beställning, köp eller övrig aktivitet som gör att vi behöver möta våra rättsliga förpliktelser. Informationen som samlas in kan även användas vid rättsliga ärenden. Med uppsikt så förhindras missbruk av konton och det förebygger samt hjälper utreda misstanke om stöld och bedrägeri. Beroende på hur uppgifterna har registrerats så är det möjligt att din beställning flaggas som bedrägeri, händer detta ber vi dig att bekräfta din beställning till vår kundtjänst via webben. Förutom ovanstående så används även datan till att förbättra våra tjänster. Det gör det möjligt att få en mer användarvänlig upplevelse på vår hemsida och vi kan även använda detta för att bättre planera olika kampanjer så att det passar bättre överens med när våra kunder visar engagemang. Beteendemönster arkiveras hos Mobilmarket i syfte att analyseras och lägger grunden till både marknads- och kundanalys som sedan leder till affärs- och metodutveckling relaterat till alla tjänster som tillhandahålls genom vår webbutik.

6. Är det lagligt?

Det måste vara lagligt! Enligt bokföringslagen så har vi en rättslig förpliktelse att dokumentera våra betalningsuppgifter. Uppgifterna och behandlingen av dem är ett krav för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig som kund. Har du ett konto hos oss så har du ingått i ett avtal med Mobilmarket där vi sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som krävs för att hantera, administrera och tillhandahålla tjänsterna som är kopplade till ditt konto. Vi förbehåller oss rätten att exempelvis bjuda våra registrerade kunder på särskilda förmåner, detta går endast om vi har rätt att dokumentera våra kunders betalningsuppgifter. Det finns även grunder för hantering som baseras på berättigat intresse. Behandlingen sker då för att Mobilmarket anser att det finns goda grunder att analysera och behandla dina personuppgifter, sådant förekommer oftast i koppling till misstanke om brott. Tack vare att uppgifterna behandlas på förhand så ger det oss också möjligheten att förhindra eventuellt bedrägeri, en vinst för både oss och våra kunder.

7. Så när slänger ni personuppgifterna?

Dina uppgifter sparas så länge som de behövs för att fullgöra våra förpliktelser gentemot våra kunder och rättsliga väsen. Har uppgifterna inte rörts på länge och vi avgör att det inte längre finns skäl till att spara dem hos oss så genomförs gallringar och vi raderar dessa personuppgifter. Är du inte aktiv på Mobilmarket och inget annat kommer upp som rör personuppgifter kopplade till dig hos oss så tas dina uppgifter bort av oss. Detta kan ta upp till 3 år efter genomfört köp.

8. Delar ni mina uppgifter med andra?

Mobilmarket förbehåller sig rätten att dela vissa personuppgifter i relation till eventuell tredjepart som också är iblandad i en beställning. Mobilmarket kommer aldrig att sälja information om dig som person till en tredjepart som inte har koppling till Mobilmarket eller de varorna som du har beställt hos oss.

På förfrågan så kan Mobilmarket komma att dela med sig av personuppgifter som efterfrågas av myndigheter eller som på andra sätt gör att vi måste av rättsliga skäl. Det kan även hända att vi delar med oss av personuppgifter till någon av nedanstående mottagare:

 • Företag som tillhandahåller offentlig information från folkbokföringen eller andra offentliga register. Detta gör vi för att säkerställa kontaktuppgifterna du har angivit samt för att hjälpa oss hantera beställningar, konto och andra tjänster som är kopplade till webbutiken hos Mobilmarket.
 • Företag som fokuserar på analys och marknadsföring. Med hjälp av deras tjänster så kan vi visa dig mer relevant information och marknadsföra mer passande produkter till dig. De uppgifter som delas ut i detta syfte är kontaktuppgifter, kontoinformation, kundinställningar, orderuppgifter och användargenererade data baserat på intresse för våra avtalsförpliktelser.
 • Statliga myndigheter. Exempel inkluderar Polismyndigheten och Skatteverket. Uppgifterna lämnas ut vid myndighetsbeslut samt misstanke om eller försök till brott. Specifik information inkluderar kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter och data genererad baserat på ditt användande av Mobilmarket.se.

Har du lagt en beställning hos Mobilmarket kan vi lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare.

 • De leverantörer, distributörer, tillverkare och underleverantörer av produkter som Mobilmarket säljer. Detta behövs bland annat för supporttjänster som exempelvis underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. I dessa fall överlämnas kontaktuppgifter och information relaterad till beställningar.
 • Logistikföretag som Postnord och DHL. Dessa företag får dina kontaktuppgifter samt din orderinformation för att kunna skicka dig korrekt försändelse.
 • Försäkringsbolag som erbjuder tjänster som täcker utvalda produkter och tjänster som finns hos Mobilmarket. När informationen ska lämnas ut blir det kontaktuppgifter och orderinformation, exempelvis om du vill ha täckning av din försäkring när en vara har gått sönder.
 • Betalningsorienterade företag som banker, kortinlösande företag, kreditinstitut eller andra finansiella aktörer. De företag som ser till att du har möjligheten att betala och gör att du kan välja olika betalningsalternativ.

Dina uppgifter hos Mobilmarket kommer aldrig att säljas till en tredje part.

Dina uppgifter lagras inom EU/EES. De kan vid tillfällen komma att överföras till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med en av våra leverantörer eller samarbetspartners som existerar utanför EU/EES. Mobilmarket kommer att genomföra de åtgärder som krävs för att på lagligt vis överföra och hantera uppgifterna när de kommer överförs utanför EU/EES. Hur detta görs är exempelvis genom att ingå ett avtal med en mottagare som innefattar EU-kommissionens standardiserade avtalsklausuler eller, när det gäller överföring till USA, genom att mottagaren har Privacy Shield certifiering.

9. Har jag några rättigheter i detta?

Massvis. Mobilmarket har ansvar för att se till så vi följer den gällande lagstiftningen om hantering av personuppgifter. På din begäran eller på eget initiativ så kommer vi att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera felaktiga eller missvisande uppgifter.

Tillit är superviktigt i dagens samhälle. För att uppnå detta så har du rätt att efterfråga insyn i behandlingen av dina personuppgifter och en kopia av de uppgifter som finns under behandling hos oss. Det innefattar information om ändamål, olika personuppgifter och typer av mottagare som finns kopplade till din data hos oss samt vad som är automatiserat samt den logiska beslutsstrukturen bakom hur dina uppgifter behandlas. När du efterfrågar uppgifter så förbehåller sig Mobilmarket rätten att fråga om ytterligare uppgifter för att bekräfta att vi är i kontakt med rätt person.

När du efterfrågar radering av dina personuppgifter hos oss så blir detta endast försvårat av eventuella rättsliga förpliktelser om det finns legal grund för detta enligt bokföringslagen. De raderas inte heller om de kan ligga till underlag för rättsliga anspråk som ska fastställas, göras gällande eller försvaras.

Du har också rätt att få dina uppgifter presenterade till dig i ett strukturerat och lättförstått format. Uppgifterna som innefattas av detta är dock endast de som du har överlämnat till Mobilmarket själv och som vi med laglig grund behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse mot dig. I vissa situationer har du också rätt att begära att uppgifterna och tillgången till dem ska begränsas. Under tiden som detta undersöks begränsas tillgången till information automatiskt.

Här har du också rätten att dirigera hur dina personuppgifter behandlas. Kanske har du personliga skäl som stökar till situationen. I sådana fall avgör Mobilmarket om skälen för detta inskränker nog på din integritet och vi då har skäl att agera, dras motsatt slutsats så har Mobilmarket rätten att fortsätta behandla dina personuppgifter även om du motsätter dig. Du har möjlighet att invända mot direktmarknadsföring och analyser kopplade till det och du kan göra detta utan några skäl. Invänder du mot detta så är vi skyldliga att upphöra med behandlingen av dessa uppgifter och exempelvis sluta med direktmarknadsföringsmetoder som nyhetsbrev och erbjudanden. Konsekvensen av detta blir att du får mindre personligt marknadsföringsmaterial vid ditt besök hos oss och när du mottar direktmarknadsföring.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du anser att vi hanterar dina uppgifter på fel sätt.

10. Hur gör ni för att skydda personuppgifter?

Dina uppgifter sparas endast genom mejlkontakt och på våra egna skyddade plattformar. Informationen finns skyddad bakom en brandvägg som försvårar åtkomsten till informationen. För att maximera din trygghet hos oss så ser vi alltid till att informationen inte sprids till tredje parter eller plattformar där information lagras och spåras.

11. Integritetspolicyns tillämpning och ändring

Den senaste gällande versionen av integritetspolicyn för Mobilmarket finns alltid på vår webbplats. Policyn som står skriven vid besök på sidan för vår integritetspolicy är den som gäller. Mobilmarket förbehåller sig rätten att när som helst ändra integritetspolicyn. Ändras den så kommer denna att publiceras på våra webbplatser, görs det större förändringar så kommer dessa att meddelas via nyhetsbrev. För att inte acceptera integritetspolicyn nu eller i framtiden så behöver man endast avsluta sitt konto.

12. Våra kontaktuppgifterna

Har du några frågor gällande vår integritetspolicy så är du välkommen att kontakta oss på vår mejl för kundtjänst. Du kan även mejla för att få dina lagrade personuppgifter ändrade Mejla info@mobilmarket.se