Mobilmarket Garanti

 • Vi ger dig 6 månader garanti räknat från inköpsdagen på de flesta produkter i vårt sortiment av begagnade mobiltelefoner, begagnade surfplattor och begagnade smartklockor.
 • Ditt garantibevis är din orderbekräftelse som du erhåller via epost, samt är bifogad i ditt paket.
 • Som konsument har du även lagstadgad reklamationsrätt i 3 år gällande ursprungliga fabrikationsfel. Garantin vi som återförsäljare lämnar är dock en större trygghet för dig som kund. I det fall du önskar reklamera din produkt ber vid dig kontakta oss så fort som möjligt, dock helst inom två månader från det att du upptäcker felet på produkten. Vid reklamation kan felet avhjälpas på olika sätt såsom reparation, prisavdrag, omleverans eller hävning av köp. Vi håller alltid en dialog med dig som kund under ärendets gång för att du ska känna dig trygg med det köp du gjort hos oss.

Mobilmarket garanti gäller följande:

Din garanti när du handlar begagnat eller second-hand hos Mobilmarket.

 • På Mobilmarket är det svensk lagstiftning som gäller för garantier och reklamationer.
 • Mobilmarket lämnar 6 månader fabriksgaranti på alla varor om inget annat anges.
 • Mobilmarket garanterar genom denna garanti att produkten är fri från material- och tillverkningsfel från den ursprungliga inköpsdagen under en period av 6 månader.
 • Garantin innebär att vi byter ut eller reparerar trasig produkt inom garantitiden förutsatt att funktionsfelet inte beror på yttre omständigheter som fysisk åverkan till följd av handhavandefel.
 • Tänk på att ett funktionsfel skall reklameras inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Du måste även kunna styrka ditt köp vid en reklamation, vi rekommenderar bifogande av orderbekräftelse eller följesedel.
 • Om produkten fastställs som felaktig under garantiperioden (vid datumet för ursprungligt inköp) på grund av material- och tillverkningsfel kommer Mobilmarket att utan kostnad för arbete eller komponenter att reparera eller (efter Mobilmarket eget gottfinnande) ersätta produkten eller dess defekta komponenter enligt de villkor som anges nedan. Mobilmarket kan ersätta felaktiga produkter eller komponenter med nya eller återreparerade produkter eller komponenter.
 • Efter garantiservicen kommer alla produkter och komponenter som ersätts med 6 månader garanti.

Mobilmarket garanti gäller ej följande:

 • Skador eller fel som orsakas av att produkten används, drivs eller behandlas på ett sätt som inte överensstämmer med normal personlig eller enskild användning. garantin täcker ej heller så kallade handhavandefel, vilket inkluderar felaktig inställd produkt eller olycksskador, till exempel tappskadad display på en mobiltelefon, fuktskada eller mjukvarufel.
 • Denna garanti täcker inte transportkostnader eller risker i samband med transport av din produkt till och från Mobilmarket/Nordic Teknik House AB.
 • Garantin täcker inte batterier, batteri Kapacitet från 80% till 100% för begagnat.
 • Garantin täcker inte om användaren har glömt sitt Apple ID eller lösenord.
 • Behandling som leder till fysiska, kosmetiska eller ytliga skador på eller ändringar av produkten eller skärm/glas skador.
 • Installation eller användning av produkten på ett sätt som inte överensstämmer med de tekniska föreskrifter eller säkerhetsföreskrifter.
 • Virusinfektioner eller användning av produkten tillsammans med programvara som inte levererats med produkten eller programvara som är felaktigt installerad.
 • Reparation eller försök till reparation av personer som inte är tillhör Mobilmarket.
 • Vanvård olyckor, brand, vätska, kemikalier, andra ämnen, översvämning, överdriven värme, överspänning, överdriven eller felaktig inmatningseffekt, elektriska urladdningar inklusi.
 • Denna garanti täcker endast produktens maskinvara. Den täcker inte programvara.

– Uteslutanden och begränsningar
Förutom vad som har angetts ovan ger Mobilmarket inga garantier (uttalade, implicerade, stadgeenliga eller andra) angående produktens för ett visst syfte.
Mobilmarket enda förpliktelse enligt denna garanti är att reparera eller ersätta produkter enligt dessa garantivillkor. Mobilmarket är inte ansvarskyldig för någon skada i förhållande till produkter, eller annat, inklusive – ekonomiska eller immateriella skador indirekta eller tillfälliga skador eller följdskador. Detta gäller vare sig skadan avser:

 • Skada på eller förlust av programvara eller avtagbar datalagringsmedia, eller virusinfektioner eller andra orsaker.
 • Tapp-, fuktskador eller annan yttre påverkan.
 • Garantiservice av Produkt som saknar imeinummer.

Om produkten lämnas in för garantiservice måste du meddela eventuell PIN-kod och lösenordsskydd avseende Produkten, och det är även ditt ansvar att ta back-up på din information innan produkten lämnas in.

Kontakta oss
Om du har några frågor, vänligen kontakta Mobilmarket kundtänst.